Schoolraad

Welke financiële bijdragen mag de gemeente van ouders verlangen om hun kinderen school te laten lopen?
Hoe plant de gemeente de verbouwingswerken aan een school uit te voeren?
Welk studieaanbod mag je voor je kind in de gemeenteschool verwachten?

Deze vragen worden behandeld in de schoolraad. De schoolraad overlegt met de inrichtende macht. Voor ons is dat het gemeentebestuur van Alveringem.  Voor een aantal thema’s is het bestuur trouwens verplicht bij de schoolraad het advies in te winnen vooraleer het een beslissing mag nemen. 

De taken van de schoolraad werden vastgelegd in een Vlaams decreet. Daarin spreekt men onder meer over aanpassingen aan het schoolreglement en de lestijden, het studieaanbod in de school, verbouwings- en infrastructuurwerken, en het veiligheidsbeleid op de school. Stuk voor stuk onderwerpen die bepalend zijn voor het welzijn van leerlingen, leerkrachten én ouders.

Met de schoolraad krijgt elke ouder een stem in een van deze thema’s.  Je kan via de leden van de schoolraad vragen om een punt op de agenda te zetten. Zo participeer je in het beleid van de school van je kind. Net zoals het schoolpersoneel en de lokale gemeenschap dat doen. Ook zij hebben van rechtswege een stem in de schoolraad.

De leden van de gemeenschap zijn niet rechtstreeks betrokken: zij zijn geen ouder of leerkracht. Het zijn wel mensen die begaan zijn met de school in hun buurt en die zich veelal ook nog engageren in andere aspecten van de lokale gemeenschap. In de buurtwerking of het verenigingsleven, bijvoorbeeld. Die mix van mensen maakt dat de schoolraad uiteindelijk evenwichtige adviezen kan uitbrengen met respect voor de school en haar omgeving.

De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen.

Samenstelling van de huige schoolraad :

De vertegenwoordigers van de ouders :

  • Marjolein Sanders
  • Joke Sikaet

De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap :

  • Dorine Demolder
  • Egide Niville

De vertegenwoordigers van het personeel :

  • Mieke Geerardyn
  • Annick Vandenbulcke (voorzitter)

Vertegenwoordigers zonder stemrecht :

  • Gerard Liefooghe
  • Patrick Firey

Hoofdafdeling

Gemeentelijke Basisschool Alveringem - Spelenderwijs
Nieuwstraat 50
8690 Alveringem

058/ 288.948
Neem contact op

 

Wijkafdeling Stavele

Ijzerstraat 6
8691 Alveringem (Stavele)

057/301 900
Neem hier contact op